EFT (Emotionel frihedsteknik)

EFT (emotionel frihedsteknik) er en metode, som bruges til at
forløse uhensigtsmæssige eller stagnerede følelser gennem tapping på forskellige punkter på kroppen. Metoden kan anvendes ved stress, angst, fobier og meget andet. 

EFT tapping

Følelser er energi. Følelser som sorg og vrede er ikke farlige, men hvis vi har mostand på dem, kan de låse sig fast i vores system og give problemer – mentale eller fysiske. Med tapping/EFT tager vi energien ud af følelsen, så vi ikke længere spænder op om den, og den kan slippes. Metoden er det tætteste vi kommer på et quick fix til følelseshealing.

Hvordan virker det?

Ligesom med akupressur er teorien, at ubalancen (dvs. den ‘negative’ følelse) skyldes blokeringer i energisystemet. Med EFT banker eller tapper man på endepunkter på kroppens meridianbaner, mens man mærker ind i følelsen. Ved at kigge på følelsen og acceptere den og sig selv, vil energien omkring den blive mindre. Det kan være smertefuldt at skulle kigge på sin følelse, men det er nødvendigt at give den plads for at kunne slippe den helt. 

Hvordan foregår en EFT behandling hos mig?

Behandling med EFT foregår som oftest som en del af et forløb eller når du har været hos mig flere gange. Vi starter med samtale omkring den udfordring, du kommer med, og finder frem til den følelse, der skal arbejdes med (du behøver altså ikke vide på forhånd, at det fx er angst, vi skal kigge på). 
I dit tempo vil jeg guide dig til at mærke ind i følelsen. Du vil typisk sidde ved siden af mig, hvor jeg blidt vil tappe på de relevante punkter. En behandling kan vare fra 15 min. op til en time. Nogle gange skal der flere behandlinger til. Jeg vil i så fald lære dig at bruge teknikken, så du har et værktøj ved hånden, som kan støtte dig i en positiv retning efterfølgende. 

EFT bruger jeg ofte i kombination med følelseshealende akupressur og er meget effektivt til at arbejde med frygt og bekymringer.